Beneficiar SC Dinamic Leg SRL Galati

  • Realizarea documentatiei pentru obtinera autorizatiei de constructie si a detaliilor de executie cu numele “ Sistematizare pe verticala, platforme si acces rutier incinta”.
    S-a intocmit proiectul tehnic si detaliile de executie pentru 6.325 mp platforme, s-au efectuat calcule pentru determinarea sistemului rutier, pentru determinarea debitului apelor pluviale si dimensionarea rigolelor, intocmirea caietelor de sarcini,a listelor de cantitati, a fazelor determinante pentru constructor si beneficiar.

 

  • Realizarea documentatiei tehnice pentru PT+DDE al proiectului cu numele:”Proiectare si executie drum de servitute si racord cu drumul de exploatare, Statia de Compostare Tarnava”. S-a intocmit proiectul tehnic si detaliile de executie, s-au efectuat calculele pentru a verifica sistemul rutier folosind programul Calderom. Intocmirea caietelor de sarcini si a fazelor determinante pentru constructor si beneficiar.

Start typing and press Enter to search